header-hararbetarvi

Vi blev lovade hus, men inget händer

ashley delft

– Vi blev lovade att 30 procent av husen i det nybyggda området skulle gå till dem som idag bor i Delft, men så har det inte blivit. Provinsens budget för bostäder har inte använts, där finns fortfarande pengar medan folk bor i skjul, säger Ashley Louw på Delft Integrated Network, DIN.

Delft är ett bostadsområde ett par mil från centrala Kapstaden. De som bor här har ofta ofrivilligt flyttats från andra områden i väntan på bättre bostäder, för många ett temporärt boende över tre år i Blikkiesdorp, ”Blänkstaden”, som det kallas efter de containerlika husen som glimrar i solen. Toaletter finns inte, invånarna använder hinkar som töms i bushen.

Tillsammans med partnerorganisationen International Labour Research and Information Group (ILRIG) organiserar DIN folk i området som är missnöjda med hanteringen av bostadsproblemet. För att kunna ställa myndigheterna till svars, få dem att förstå folks situation och att de inte kan lova sådant som de heller inte kan hålla och diskutera alternativa lösningar krävs engagemang och utbildning på gräsrotsnivå. Nätverkets medlemmar får därför utbildning i organisation och ledarskap med fokus på ekonomi, globalisering och bostadskris.

Dessutom arbetar man för att skapa försörjningsmöjligheter, utan det cementeras fattigdomen oavsett hur du bor. Varje vecka träffas man på biblioteket.
– Okej, kan vi få fyra eller fem vittnesmål? Någon kan berätta om asbest? Poppie som stått på väntelistan för ett hus i 22 år? Marco vars fru är handikappad men ändå inte får en toalett? Och en till?
Organisationer och nätverk som DIN är viktiga för att folk genom utbildning och information ska öka förståelsen för problemen och samtidigt framföra sina åsikter på ett fredligt sätt och påverka myndigheterna. Utan den diskussionen kan frustrationen lätt gynna främlingsfientlighet och våldsaktioner.

Du kan stöda Afrikagruppernas arbete för rätten till demokrati och inflytande

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider