header-hararbetarvi

Mzansi Africa

ruralSydafrika är en plats där folkslag har mötts. Som vänner, som fiender, som ursprungsfolk, erövrare, invandrare eller gäster. Nya upptäckter tyder på att allas vårt ursprung kanske finns i Sydafrika. Apartheidregimen lade ner oerhörda resurser på att hålla isär människor enligt deras påhittade regler och avspärrningar. Det misslyckades. Arbetet med att reparera skadorna pågår alltjämt. Sydafrika rymmer många språk med rötter från tre världsdelar. Mzansi betyder södra på några av dem.

Läs vår Sydafrikablogg

På bloggen Södra Afrika Idag bloggar Afrikagrupperna från de fem länder i södra Afrika som vi är verksamma i, samt om Afrikafrågor i Sverige. Genom att välja kategorin Sydafrika kan du följa våra inlägg om landet. 
Läs om Sydafrika på bloggen Södra Afrika Idag

Trots att Sydafrikas universitetssystem räknas till Afrikas bästa är möjligheterna och förutsättningarna att ta sig dit väldigt skilda.

Apartheidsystemet innebar att endast de vita hade tillgång till ordentlig utbildning och tidvis satsades så mycket som tio gånger mer på en vit elev än på en svart elev. Officiellt upphörde inte rasåtskillnaderna inom skolan förrän 1995 och skolor öppnades för alla oavsett "ras". Idag finns fortfarande stora problem inom utbildningssektorn och elever i landets fattiga provinser, som östra kap-provinsen, har sämre förutsättningar än elever i landets rikare provinser. Dessutom beräknas över sju miljoner vuxna sydafrikaner vara analfabeter. Trots att andelen som börjar grundskolan är relativt hög (87%, 2005) så hoppar många av. Familjens ekonomiska situation, att barn tvingas stanna hemma för att vårda sjuka familjemedlemmar och tonårsgraviditeter är några av anledningarna till avhopp från skolan.

Läs artikeln "Skolan - En väg ur fattigdom" skriven av Åsa Eriksson (2005).

Inte bara kwaito

Musik är stort i Sydafrika, de levererar inom nästan varenda genre och skapar många egna på vägen, som Kwaito. Många världskända musiker kommer härifrån som Hugh Masekela, Brenda Fassie, Thandiswa Mazwai.

Se Thandiswa berätta hur hon arbetar med att skapa musik

Är Sydafrika farligt?

I de flesta delar av världen är risken att råka ut för brott större än den är i trygga Norden. Men Sydafrika har ett sämre rykte än vad landet förtjänar. Visst kan en turist råka illa ut, men det är fel att säga att det är vanligt.
Här kan du läsa mer om Sydafrikas dåliga rykte och verkligheten bakom

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider