header-hararbetarvi

Mzansi Africa

ruralSydafrika är en plats där folkslag har mötts. Som vänner, som fiender, som ursprungsfolk, erövrare, invandrare eller gäster. Nya upptäckter tyder på att allas vårt ursprung kanske finns i Sydafrika. Apartheidregimen lade ner oerhörda resurser på att hålla isär människor enligt deras påhittade regler och avspärrningar. Det misslyckades. Arbetet med att reparera skadorna pågår alltjämt. Sydafrika rymmer många språk med rötter från tre världsdelar. Mzansi betyder södra på några av dem.

Läs vår Sydafrikablogg

På bloggen Södra Afrika Idag bloggar Afrikagrupperna från de fem länder i södra Afrika som vi är verksamma i, samt om Afrikafrågor i Sverige. Genom att välja kategorin Sydafrika kan du följa våra inlägg om landet. 
Läs om Sydafrika på bloggen Södra Afrika Idag

inequality-300x247Sydafrika blev självständigt 1994 men ojämlikheterna i landet är fortfarande mycket stora. Arvet efter apartheid är mycket synligt, inte minst i de före detta hemländerna Transkei och Ciskei. Där är fattigdom fortsatt mycket utbredd och tillgången till samhällservice, som hälsovård och skola, är begränsad. Arbetslösheten har inte minskat och människor har få möjligheter till försörjning. Vilket ger upphov till att människor, särskilt unga i arbetsför ålder, migrerar in till städer.

Afrikagruppernas arbete i Sydafrika handlar om rättigheter. Resurserna finns, men används inte på rätt sätt, därför lever fortfarande många sydafrikaner i fattigdom, särskilt kvinnor. Afrikagrupperna vill inte hamna i rent välgörenhetsarbete där tjänster bara levereras, eftersom det inte skapar långsiktig förändring.

Därför samarbetar vi med organisationer som arbetar med mobilisering och påverkan för att skapa och främja alternativ till nuvarande utvecklingsprocesser. Mobilisering, påverkan och kampanjarbete från civilsamhället hjälper myndigheter att identifiera behov, brister och möjliga sätt att stärka mänskliga rättigheter. I sista hand ligger ansvaret på den sydafrikanska regeringen att garantera att alla medborgare, vilka de än är och var de än bor, har social trygghet, tillgång till grundläggande service och tillräckligt utrymme att utöva sina demokratiska rättigheter.

Vi strävar också efter ett påverkansarbete som stärker banden mellan Afrikagruppernas arbete i Sydafrika och i Sverige. Då politik förd i Sverige eller EU kan få stor konsekvenser för människor utanför dessa gränser. Tillsammans kan vi stödja och stärka varandra så att påverkansarbetet blir mer effektivt.

Inte bara kwaito

Musik är stort i Sydafrika, de levererar inom nästan varenda genre och skapar många egna på vägen, som Kwaito. Många världskända musiker kommer härifrån som Hugh Masekela, Brenda Fassie, Thandiswa Mazwai.

Se Thandiswa berätta hur hon arbetar med att skapa musik

Är Sydafrika farligt?

I de flesta delar av världen är risken att råka ut för brott större än den är i trygga Norden. Men Sydafrika har ett sämre rykte än vad landet förtjänar. Visst kan en turist råka illa ut, men det är fel att säga att det är vanligt.
Här kan du läsa mer om Sydafrikas dåliga rykte och verkligheten bakom

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider