Afrikagrupperna värvar nya Afrikapartner via telefon.

Nu kör Afrikagrupperna igång med höstens ringkampanj. Vi ringer till våra givare för att se om de är intresserade att bli Afrikapartner och stödja oss månadsvis via autogiro.

Som Afrikapartner är du vår allra viktigaste givare. Det är det uthålliga och långsiktiga arbetet som ger bäst resultat och det regelbundna givandet gör detta möjligt. Genom att ge via autogiro blir det även minsta möjliga omkostnader för administration vilket är bra för alla.

För att möjliggöra denna ringkampanj samarbetar vi med Fundraising Byrån AB. Har du några frågor eller synpunkter på kampanjen så tveka inte att kontakta oss på 08-442 70 84

 

varldensbarn logo

21 av Sveriges bistånds-och utvecklingsorganisationer bjuder in till Politikerutfrågning:

Biståndet efter valet Sverige är en viktig aktör inom det globala biståndet och har stort ansvar i egenskap av pådrivare i utvecklingsfrågor.

I dag är de globala utmaningarna många och stora, men de syns mycket lite i valdebatten. Därför vill 21 svenska organisationer som arbetar med global utveckling och fattigdomsbekämpning ta pulsen på riksdagspartiernas biståndspolititiska företrädare. - Hur ska biståndspolitiken och Sveriges politik för global utveckling utformas framöver? - Vilka vallöften kan partierna avge? - Vilka är de största skillnaderna mellan partiernas politik?

Välkomna till en utfrågning som tar sikte på de stora utvecklingsfrågorna för både Sverige och världen!

Tid: Torsdagen 4/9 kl. 9.00-10.30 direkt följt av fika 10.30 -11.00

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Anmälan dig och hjälp oss att ställa krav på EU-politikerna!

EU:s handelskommissionär Karel de Gucht har varit på besök i Namibia och haft möten om EPA-avtalen. Den femtonde september är han i Sydafrika för möte med Sydafrikas handelsminister. Enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen har EU och Namibia nu löst några missförstånd om EPA-avtalen. De Gucht sa efter mötet att EU gått med på att ta bort några av de kontroversiella frågor som varit ett hinder i förhandlingarna, som konkurrensregler och handel med tjänster. EU är Namibias viktigaste exportmarknad utanför södra Afrika, cirka 30 procent av den totala exporten. Namibias största jordbruksexport till EU är nötkött, vindruvor och fisk. År 2009 undertecknade Botswana, Lesotho, Swaziland och Moçambique ett interimsavtal med EU.

Namibia valde att inte skriva på, på grund av att EU fått med många frågor i interimsavtalet som var direkt skadliga för Namibias utvecklingsmöjligheter. Sydafrika har ett separat handelsavtal, men förhandlar samtidigt om ett regionalt EPA-avtal. Förhandlingarna kommer att fortsätta i slutet av september och pressen ökar på Namibia att skriva på. Om de inte gör det så hamnar de i praktiken i ett läge där EU får i stort sett fri tillgång till Namibias marknad, eftersom Namibia är i en tullunion med Sydafrika. Medan Namibia får konkurrera på samma villkor som övriga i-länder för att få tillgång till EU:s marknad.

EU har nämligen tagit bort Namibia från den lista av länder som klassas som utvecklingsländer. Sedan början av 70-talet har EU låtit utvecklingsländer betala lägre tullar på produkter de säljer till EU. Systemet kallas ”Generalised System of Preferences”. Kommissionen föreslår nu att antalet länder som åtnjuter denna fördel ska minskas kraftigt, från 176 till 80. Flera medel- och höginkomstländer, till exempel Ryssland och Saudiarabien, ska tas bort från listan. Men även många fattiga länder som Namibia kommer att förlora denna fördel om förslaget går igenom. Samtidigt som pressen ökar på Namibia så har EU fortfarande inte svarat på hur man ställer sig till SADC-ländernas förslag på regler för att skydda jordbrukssektorn och livsmedelssäkerheten i regionen.

Marja Wolpher

Aktivism lokalt och globalt- medlemmar i centrum

Välkommmen på medlemsmöte helgen den 4-5 oktober från kl.13 på lördag till kl.15 på söndag i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm.

Anmälan görs till anmalan@afrikagrupperna.se

 

 

Frågor & svar

Delar ni ut stipendier? Hur gör jag om jag vill arbeta aktivt i Sverige? Var hittar jag en lokalgrupp? På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om Afrikagrupperna.
Vanliga frågor och svar

nyGlobalportalen_2

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll koll på Afrikagruppernas arbete i Sverige genom På Gång-brevet. Våra nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden.
Här hittar du nyhetsbreven

Engagera dig i Afrikagrupperna

Alla som vill kan bli medlemmar i Afrikagrupperna! Visa att du stödjer vårt arbete. På flera platser i Sverige finns lokala Afrikagrupper där du kan engagera dig.
Mer om att bli aktiv

Läs mer om arbetet i Södra Afrika

 AfrikaAfrikagrupperna har verksamhet i fem länder i södra Afrika, Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Utöver detta bedriver vi påverkansarbete i Sverige.

Läs mer om hur vi arbetar i de olika länderna, vilka projekt vi driver och vilka samarbetsorganisationer vi har.

 

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider