header-press

Hej!

Afrikagrupperna har idag fem bloggar som skrivs i Afrika, en för varje land vi arbetar i. Nu kommer bloggarna att slås ihop till en, och därmed också nyhetsbrevet med uppdateringar. För dig som är intresserad av våra frågor blir det lättare att hänga med i vad som händer!

Följ våra bloggar via hemsidan

 

Namibia: Uran till namibisk kärnkraft

Varje år produceras femtusen ton uran i Namibia, vilket innebar att nästan en tiondel av den globala konsumtionen 2009 kom från namibiska gruvor. Hittills har man exporterat allt man utvunnit samtidigt som man importerat elektricitet, framför allt från Sydafrika. Nu har dock den namibiska regeringen bestämt sig för att landet ska börja producera sin egen el, och det främst genom kärnkraft.

Läs mer om namibiska kärnkraftsplaner

Namibia: Tonårsgraviditeter och bibelstudier

I fjol hoppade 1493 flickor av undervisningen efter att ha blivit gravida. 31 lärare har pekats ut som ansvariga för ett antal av dessa graviditeter, oklart hur många.
Nyhet nummer två är att man planerar att återinföra bibelstudier i de namibiska skolorna.

Läs mer om registreringen

Angola: Kinesiska draken drar in

Kina kritiseras ofta för att göra affärer med ”vem som helst” och strunta i att ställa politiska krav på hållbart utnyttjande av naturresurser och respekt för mänskliga rättigheter. Men enligt Angolas före detta utrikesminister, är villkorade lån lika oacceptabla som de lån som IMF och Världsbanken erbjöd med strukturanpassningsprogrammen.

– Kina respekterar en princip som är grundläggande för Angola: respekt för varje lands interna angelägenheter. I de utländska förbindelserna med våra europeiska kolleger är tendensen ofta den omvända. Angola är en självständig stat och vi accepterar inte kränkningar av denna princip. Med Kina har vi en relation som bygger på ömsesidig respekt.

Läs mer om Kinas närvaro i Angola

Angola: Ny lag mot våld i hemmet

Kvinnorättsgruppen OMA har under flera år lobbat för att regeringen ska anta laget mot våld i hemmet och uttrycker nu sin glädje för att deras ansträngningar äntligen fått utdelning. Vi välkomnar denna lag eftersom vi tror att den kommer att hjälpa oss i vårt arbete att genom juridisk hjälp stötta personer som utsätts för våld i hemmet. Denna lag ger oss än mer trovärdighet och med lagen på vår sida kan vi arbeta med mer öppenhet och större inverkan”, säger Tininha som arbetar på centret.

Läs mer om den nya lagen

Zimbabwe: Ny ordförande för MDC-M

I helgen hade ett av partierna i samlingsregeirngen kongress. Welshman Ncube blev vald till ny ordförande för MDC-Mfraktionen. Arthur Mutambara har varit ordförande för partiet 2005, när fraktionen bildades. Detta grundades i oenighet kring huruvida MDC skulle delta i senatsvalet eller inte.

Läs mer om Ncube

Zimbabwe: Kämpande aidsklinik

-Det är fortfarande mycket diskriminering och stigmatisering mot aidssjuka i Zimbabwe, säger Dube som arbetar på kliniken Thembelile House. Hon fortsätter:
- Här i stadsområdet är det väldigt påtagligt. Många vill inte visa sig ens här på vårt sjukhusområde, även om de inte är hivpositiva, de är rädda för skvaller.
Kliniken stöds av Afrikagrupperna genom Zimbabwe Aids Network

Läs mer om Thembelile House

Moçambique: Inga intäkter från mineraler

Om utlandsägda megaprojekt betalade skatt enligt samma tabell som Moçambiques små och medelstora företag, så skulle statsintäkterna vara lika stora som budgetstödet från samtliga biståndsgivare tillsammans!

I boken ”Extractive Economy” skriver ekonomen Carlos Nubo Castel-Branco att Moçambique inte erhåller några intäkter alls i form av royalties från utländska gruv- och energiföretag etablerade i landet.

Läs mer om oskattade naturresurser


Moçambique: Kass insyn

President Samora Machels regering var mer transparent än såväl Joaquim Chissanos dåvarande som Armando Guebuzas nuvarande.
Två månader efter självständigheten 1975 publicerade nämligen Machels marxist-leninistiska regering information om presidentens, ministrarnas, ledamöternas samt generaldirektörernas löner och förmåner. För närvarande är lönerna som den politiska eliten erhåller sekretessbelagda handlingar.

Läs mer om sekretess, löner och förmåner

Moçambique: Afrikanska lejonen utmanar asiatiska tigrarna

Enligt IMF:s prognos över de kommande fem åren etablerar sig Afrika som regionen med världens högsta tillväxt. Liknande trend med en tidshorisont på två decennier spås av banken Standard Chartered. Urbanisering och stigande inkomster har underblåst den inhemska efterfrågan, stora inflöden av utländska direktinvesteringar, i synnerhet från Kina, samt utländskt bistånd och skuldlättnader har också gynnat statsbudgetarna.

Läs mer om ekonomisk tillväxt

Sydafrika: Bristen på självförtroende största förlusten

- Det viktigaste vi förlorade under förtrycket är vårt självförtroende, säger Monwabisi.
- Min erfarenhet från de flesta platser jag besökt i Sydafrika är att vi har väldigt låg självkänsla. De flesta människor i Sydafrika tror att saker och ting inte går att förändra. Vi måste i stället förstå att makten ligger hos folket, och vi måste lära oss att utöva den makten. Striden vi måste utkämpa nu är psykologisk, och det är mycket svårt. Men inte omöjligt.

Läs hela inlägget på bloggen

Sydafrika: Lantarbetarfack påverkar i Sverige

Wendy Pekeur och Dawid Afrika har besökt Sverige under två veckor för ett späckat program av seminarier, möten, demonstrationer och annat påverkansarbete.
– Systembolagets uppförandekod nämner saker som löner som går att leva på och drägligt boende. Men vi har fler krav: att produkterna köps till rättvisa priser, betald mammaledighet och att farmägarna tvingas att tillåta fackföreningar på gårdarna, säger Wendy Pekeur.

Läs mer om kampanjen Rättvis vinhandel 2011 här
Nyhetsbrev

Afrikagrupperna har flera nyhetsbrev du kan prenumerera på, nyheter från Moçambique, Sydafrika eller Namibia, samt På Gångbrevet om vad som händer i Afrikagrupperna i stort.

Läs mer om nyhetsbreven

Personal på plats

I Moçambique, Namibia och Sydafrika har vi svenska korrespondenter som regelbundet följer utvecklingen i sina respektive länder och i hela regionen. Har du frågor som rör södra Afrika är du välkommen att kontakta dem.

Läs mer om våra korrespondenter

Vårt arbete i södra Afrika

AfrikaHär hittar du information om de organisationer vi stödjer i södra Afrika och våra programområden. Vi har även fakta om länderna.

Vårt arbete i södra Afrika

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider