header-omoss

Material

Böcker finns bara för beställning, rapporter kan ofta laddas ned i PDF-format eller beställas som trycksak. Under varje produkt står vad som gäller för den. Du kan också hämta saker hos oss på kontoret i Stockholm eller Göteborg, då slipper du fraktkostnad.
Kontakta oss om du vill välja det alternativet!

swedwatch vin

Vinets väg från druva till glas

Systembolaget har inlett ett ambitiöst och viktigt hållbarhetsarbete. Men ännu har man inte inspekterat vinodlingarna där riskerna är som störst. Där syns inga förbättringar.

I rapporten Vinets väg från druva till glas granskar Swedwatch Systembolagets och fyra svenska vinimportörers hållbarhetsarbete. Statliga Systembolaget antog sin uppförandekod 2012 och lägger stor vikt vid revisioner som kontrollerar att koden följs av vinproducenter i olika länder. Trots Systembolagets ambitiösa satsning på leverantörsansvar fortsätter dock problemen med låga löner, facklig diskriminering och tuffa arbetsvillkor för lantarbetarna på Sydafrikas, Chiles och Argentinas vingårdar.

Rapporten, som bygger på intervjuer med lantarbetare på vingårdar i Chile och Sydafrika, visar att de anställdas löner inte räcker till mat, hyra, utbildning och sjukvård. På tre av fyra arbetsplatser upplevde lantarbetarna att arbetsgivaren diskriminerade fackligt anställda. Hos endast en av fyra producenter upplevde de anställda att de  kunde organisera sig fritt utan motstånd från arbetsgivaren. I Sydafrika vittnade anställda om att de utsattes för stora hälsorisker då de hanterade kemikalier utan skyddsutrustning.

Granskningen visar också att de svenska vinimportörernas arbete med att säkerställa bra arbetsvillkor nedåt i kedjan är mycket varierande. En av slutsatserna i rapporten är att Systembolaget inte kommer åt de strukturella problemen, med låga löner och facklig diskriminering, genom att enbart kontrollera att uppförandekoden följs. Systembolaget rekommenderas därför att utöka sina kontakter med lokala fackförbund, intresseorganisationer och de anställda på vingårdarna.

- See more at: http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/systembolaget-missar-brister-pa-vingardar#sthash.KT8IgEg1.dpuf

I rapporten Vinets väg från druva till glas granskar Swedwatch Systembolagets och fyra svenska vinimportörers hållbarhetsarbete. Statliga Systembolaget antog sin uppförandekod 2012 och lägger stor vikt vid revisioner som kontrollerar att koden följs av vinproducenter i olika länder. Trots Systembolagets ambitiösa satsning på leverantörsansvar fortsätter dock problemen med låga löner, facklig diskriminering och tuffa arbetsvillkor för lantarbetarna på Sydafrikas, Chiles och Argentinas vingårdar. Rapporten bygger på intervjuer med lantarbetare på vingårdar i Chile och Sydafrika.
Ladda ner studien som PDF

platina omslag

Platinautvinning med risker

Gruvnäringen i Sydafrika är en av landets absolut viktigaste industrier men är omgärdad av problem. Lokalbefolkningen i byarna kring platinagruvstaden Rustenburg saknar ofta vatten och sanitet, har undermåliga bostäder och upplever brister i kommunikationen med gruvbolagen. Gruvarbetarna
utsätts för ständiga säkerhetsrisker i det dagliga arbetet och lönerna räcker inte till behoven.
Scania, Volvo, Atlas Copco och Sandvik har kopplingar till denna riskfyllda bransch. Swedwatch vill i den här rapporten diskutera de svenska företagens ansvar för att bidra till en hållbar utveckling i branschen.
Ladda ner studien som PDF


isak

Historien om folkrörelsearbetet för södra Afrikas befrielse

Detta är den första boken i en serie om fem volymer som dokumenterar olika delar av folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika. Serien kompletterades med en sammanfattning, På väg mot befrielsen. 

De fem böckerna säljs även i form av ett kraftigt rabatterat paket.

Berättelsen om ISAK, Isolera Sydafrika- kommittén, handlar om den paraplyorganisation som en gång omfattade stora delar av folkrörelsesverige. Den visar att det är möjligt att förena skilda värderingar i en gemensam aktion, om striden gäller en sak som höjer sig över de motsättningar man har för övrigt. Under ISAK:s paraply arbetade stora organisationer med tiotusentals medlemmar tillsammans med mindre. Några pyttesmå, men med stark låga. Efter några år var medlems- organisationerna många, och unikt uthålliga. Alla ISAK: s medlemmar ville trots sina åsiktsskillnader hellre sätta det gemensamma målet i fokus: Sydafrikas och Namibias befrielse från apartheidsystemet.
Karl-Gunnar Norén, som skrivit boken, var ISAK:s kampanjsekreterare 1984-1992.
www.nielsen-norenforlag.se

 

frihetvar

Historien om folkrörelsearbetet för södra Afrikas befrielse

Afrikagruppernas bok är den femte och avslutande volymen i serien Folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika. Arbetet har skildrats i fem rikt illustrerade och lättillgängliga böcker och här finns lärdomar att hämta både för nutida och framtida utmaningar. Böckerna kostar var och en 150 kr (+frakt 39 kr) Ett paket med alla fem böckerna kostar 400 kr! (+ frakt 140 kr) Beställ på:

www.nielsen-norenforlag.se

9789197973601 large den-trebenta-pallen-afrikanska-utmaningar-och-europas-ansvar kartonnage

En studiecirkel om afrikanska utmaningar och Europas ansvar

Vad krävs för ett väl fungerande afrikanskt samhälle? Den kenyanska fredspristagaren Wangari Maathai brukar jämföra med en traditionell afrikansk trebent pall; Det första benet är det demokratiska fältet och mänskliga rättigheter, det andra benet symboliserar uthållig och ansvarsfull förvaltning av naturresurser, det tredje benet står för vad hon kallar ”fredskultur”. Det handlar om sådant som rimlighet, respekt, medlidande, förlåtelse, och rättvisa.
Studiecirkeln "Den trebenta pallen" bygger på boken skriven av Pär Granstedt och Joe Frans. De har båda lång erfarenhet av afrikansk utveckling och europeisk afrikapolitik och hoppas att boken ska göra att fler diskuterar Europas förhållande till en kontinent som kommer att spela en växande roll i den globala utvecklingen.
Beställ boken från Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ladda ner en studiehandledningLadda ner ett studiehäfte

raceforland

Rushen efter land ökar - rapportsläpp

Rapporten "The Race for Land" av Afrikagrupperna, Kooperation utan Gränser, och Forum Syd handlar om land grabbing. Idag används stora arealer mark i fattiga länder för att producera mat, foder och biobränslen, oftast för export. Fattiga bönder fördrivs och står utan försörjning. Antalet markaffärer har ökat med 10 miljoner hektar per år de senaste åren. I Kambodja har mekanismer som skulle gynna utveckling  bidragit till att småbönder förlorar sin mark till storskaliga sockerplantager. I Moçambique har organisationer och bonderörelser lyckats påverka landets marklagstiftning och investeringar inom jordbruk.
Beställ rapporten för 80 kr från Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

pgubarometern12 framsida

PGUbarometern 2012

Snart tio år efter beslutet om PGU - Sveriges politik för global utveckling - krävs en nystart för att Sveriges politik inte ska motverka fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. Det visar Barometer 2012 där ett antal organisationer har granskat hur politikerna lever upp till kraven i PGU.

Ladda ner PGUbarometer 2012 (PDF, 1.5 Mb)

epa_broschyr2010_framsida

EPA informationsfolder 2010

Europeiska handelsavtal är ingen väg ut ur den globala krisen för södra Afrika. Handel och utveckling av jordbruk och industri är en förutsättning för att regionen ska kunna utvecklas, men de föreslagna handelsavtalen riskerar att försämras snarare än att förbättra situationen. Mer, kortfattad och enkel, information om de pågående förhandlingarna om Ekonomiska partnerskapsavtalen mellan EU och de afrikanska länderna hittar du i denna brosychyr.

Ladda ner foldern

epa

EPA. Ekonomiska Partnerskapsavtal

Ekonomiska Partnerskapsavtal (EPA) håller på att förhandlas fram mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stilla Havet (kallas AVS-länderna). Dessa avtal syftar till att skapa frihandelsområden och kommer att leda till en snabb öppning av de fattiga ländernas marknader. Risken är stor att jordbrukare och företag i de fattiga länderna slås ut när de måste konkurrera med storskaliga europeiska företag och EU:s kraftigt subventionerade jordbruk.Afrikagruppernas rapport om EPA-avtalen ger en sammanfattning avavtalen och dess konsekvenser och tvistefrågor. Förhoppningen är att bidra till att kännedomen om de här viktiga avtalen ökar bland beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet i Sverige.

Ladda ned hela rapporten

eu varldens

EU - Världens största biståndsgivare

I EU - världens största biståndsgivare beskrivs de viktigaste förändringarna av EUs gemensamma bistånd som skett under de senaste åren samt de utmaningar biståndet står inför. De åtaganden EU har gjort för att öka effektiviteten på sitt bistånd och för att leva upp till FN:s millenniemål diskuteras. Studien visar också på vilka möjligheter som finns att påverka EU:s gemensamma bistånd och vad Sverige liksom civila samhället har gjort hittills.Skriften är ett samarbete mellan Afrikagrupperna, Concord Sverige, Forum Syd, Kooperation utan gränser och Svenska Kyrkan.

Beställ boken hos Forum Syd

 

 Råvaruracet

I en allt tuffare kamp om världens resurser, använder EU förhandlingar om handelsavtal för att säkra tillförseln av råvaror från Afrika. Riskerar EU:s handelspolitik att låsa fast Afrika i rollen som leverantör av billiga råvaror? Är EU:s råvarustrategier är ett hot mot afrikanska länders rätt till sina egna naturresurser? 
Den Globala Studien "The Raw Materials Race" analyserar effekterna av EU:s råvarustrategier kopplat till handelspolitiken i afrikanska länder. Rapporten har tagits fram av Forum Syd, Afrikagrupperna och Miljöförbundet Jordens Vänner. 
Studien är utgiven i december 2010.

Beställ studien för 80 kr från Forum Syd

 

 

landiforandring

Land i förändring

"Land i förändring är närmast en reportagebok där svenska, sydafrikanska och internationella journalister presenterar analyser./../En stor fördel är författarnas egna erfarenheter och personkontakter/../.som gör att man kommer nära sydafrikanerna./../. en god introduktion till dagens turbulenta Sydafrika" Birgitta Tingdal, Bibliotekstjänst. Boken är skriven av svenska och sydafrikanska journalister och författare. De låter bland annat politiker, poeter, före detta yrkesmördare, småföretagare, hip-hopmusiker, nyblivna jordägare, miljöaktivister, stå-uppkomiker och hiv-positiva komma till tals.

Boken finns i vår gåvoshop

textiliafrika

Textil i Afrika

Den här boken tar upp textilfärgning, tryckning, sömnad, vävning, spinning och hur man i Afrika använder en kanga. Detta är en praktisk bok för alla som är intresserade och vill lära sig lite mer om det afrikanska sättet att arbeta med textil. Boken kan användas såväl enskilt som i textilundervisning och i studiecirklar.

Boken finns i vår gåvoshop

vsahara

VÄSTSAHARA - Afrikas sista koloni

Medan västsahariska barn växer upp i flyktingläger, pumpar EU in bidrag i den marockanska ekonomin. Samtidigt tecknar amerikanska och franska oljebolag avtal med Marocko om oljeprospektering utanför Västsaharas kust. Västsaharierna är en liten bricka i ett storpolitiskt spel, där folkrätten sätts på undantag. Varför är det så tyst om dessa människor och deras öde?"

Boken finns i vår gåvoshop
Ladda ned "Svenskt erkännande av Västsaharas självständighet och regering SADR"

terraingognita

Terra Incógnita

Sérgio Santimanos dokumentation av provinsen Niassa i norra Moçambique skulle tagit sex månader. Det tog fem år. Arbetet resulterade i boken Terra Incógnita som gavs ut 2006 med stöd av Afrikagrupperna.

Boken finns i vår gåvoshop

attleva

Att leva tillsammans i en värld med hiv/aids

I boken som är tvåspråkig, svenska och engelska, får du svar på frågor om hiv/aids ställda av barn och ungdomar i Sverige och Zimbabwe.

Boken finns i vår gåvoshop

sodraafrika

Magasinet Södra Afrika

Tidningen lades ned 2010, men många av artiklarna är fortfarande relevanta. Vill du gräva i arkivet finns alla artiklar här.
Läs tidigare nummer här
Läs mer om magasinet

imgres

Öppna sår i den globala politiken

Skriften Öppna sår i den globala politiken är en ny studie om forskning, handelsavtal och tillgången till medicin.

Du kan beställa Globala Studier från Forum Syd

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider