header-hararbetarvi

Våra verksamhetsländer

AfrikaAfrikagrupperna har verksamhet i fem länder i södra Afrika, Angola, Mocambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Utöver detta bedriver vi påverkansarbete i Sverige.

På de här sidorna får du veta mer om hur vi arbetar i de olika länderna, vilka projekt vi driver och vilka samarbetsorganisationer vi har. Välj land i menyn till vänster.

500-talet

Bantutalande folk invandrar till Angola, som då bebos av khoifolk.

1482

Den portugisiska koloniseringen av Angola börjar.

1450-1850

Portugisisk slavjakt minskar drastiskt den svarta befolkningen i Angola. De angolanska rikena försvarar sig mot kolonialmakten under flera hundra år.
Angola var ett av de afrikanska länder som drabbades hårdast av den transatlantiska slavhandeln, vilket strakt bidragit till att landet i dag är glest befolkat. De portugisiska slavhandlarnas efterfrågan på slavar stimulerade till jakt på slavar mellan de olika afrikanska folken och skapade splittring mellan dem, samtidigt som de försvarade sin självständighet gentemot den sakta framväxande kolonialmakten.

1956

MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) bildas. Agostinho Neto blir så småningom dess ledare.

1961

Väpnad nationell befrielsekamp börjar.

1962

FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola) bildas. Holden Roberto utses till ledare.

1966

Unita (União Nacional pela Independência Total de Angola) bildas med Jonas Savimbi som ledare.

Januari 1975

Ett avtal sluts i Alvor med Portugal om Angolas självständighet. Men FNLA och Unita börjar krig med uppbackning av CIA, Zaire och Sydafrika, som invaderar Angola.

11 november 1975

Angolas självständighet utropas, men kriget fortsätter. MPLA-regeringen får kubanskt stöd, medan Sydafrika och USA backar upp Unita.

1981

Sydafrikas krig mot Angola trappas upp med invasion och ockupation av stora delar i söder.

1988

Efter sydafrikanskt militärnederlag i Kuito-Kuanavale sluts fred, som lägger grunden för Namibias självständighet. Kuba avvecklar militärstödet till Angola, men USA:s och Sydafrikas stöd till Unitas krig fortsätter via Zaire

Maj 1991

Ett avtal om fred och flerpartival i Angola sluts mellan regeringen och Unita.

September 1992

I det FN-godkända valet segrar MPLA med god marginal.

Oktober 1992

Unita griper till vapen i besvikelse över valförlusten. Deras krig gör Angola till ett av världens värsta katastrofområden.

November 1994

Det s k Lusakaprotokollet om vapenvila och fred undertecknas av Angolas regering och Unita.

Februari 1995

FN:s säkerhetsråd beslutar att skicka en fredsstyrka på 7 000 man till Angola.

2002

Unita-ledaren Jonas Savimbi dödas; fred efter 27 år med krig

 

Temaområden

Demokrati och självbestämmande är den övergripande målsättningen för vårt arbete som bedrivs inom de fyra programmen Demokrati och folkligt inflytande, försörjning, jämställdhet och hiv och aids.

Läs mer om Afrikagruppernas temaområden

Afrikablogg

Södra Afrika idag

Afrikagruppernas utsända rapporterar löpande om utvecklingen i Södra Afrika. Läs deras blogg.

Södra Afrika idag

Stöd arbetet direkt!

gavoknappNu kan du stödja Afrikagruppernas viktiga arbete direkt på hemsidan med Visa eller Mastercard! Ditt stöd till partnerorganisationer i södra Afrika är viktigt för långsiktig utveckling. Vårt nära samarbete med projekten garanterar att dina pengar gör stor nytta.
Här kan du stödja Afrikagrupperna direkt

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider