banner catagirls 940x150

Vårt framgångsrika arbete är beroende av dina och andras gåvor!

Du som bidrar till Södra Afrika-insamlingen gör en mycket viktig insats för att människor i södra Afrika ska kunna förbättra sina livsvillkor. Ditt stöd är en förutsättning för att vi ska kunna stödja våra samarbetsorganisationers arbete i södra Afrika.

Ge ett bidrag direkt via webben

Ett enkelt sätt för dig att ge en gåva är att betala via din internetbank till vårt plusgiro 90 03 37-7. Ange ”gåva” i meddelanderutan om du betalar via internet. Glöm inte att ange ditt namn och adress.

Swedbank
Handelsbanken
Skandiabanken
Nordea
SEB

Ge ett bidrag med inbetalningskort

Vi kan skicka förtryckta inbetalningskort till dig. Fyll då i alla uppgifter i formuläret du finner på länken nedan. Du kan också ta ett eget inbetalningskort och betala till vårt pg 90 03 37-7.

Ge en gåva

Gör så här när du betalar med ett eget inbetalningskort

1. Skriv plusgironr 90 03 37 - 7 eller bankgironr 900-3377
2. Skriv in valfritt belopp samt ordet ”gåva”
3. Skriv ditt namn och adress

Gör så här när du betalar via din internetbank

1. plusgironr 90 03 37 - 7 eller bankgironr 900-3377
2. Skriv in valfritt belopp samt ordet ”gåva”
3. Skriv ditt namn och adress

Tack för Ditt stöd!

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider