header-press

AG header epakampanj

Debattartiklar och brev

Publicerad i Kristianstadsbladet som replik på debattartikeln "Socalismen har gjort sitt i Afrika" av EU-parlamentets Olle Schmidt (FP)

Det finns gott om exempel på hur fel det slagit mot lokal produktion när en snabb liberalisering genomförts i fattiga länder. Det skriver Marja Wolpher, temahandläggare Afrikagrupperna, i en replik till Olle Schmidt (FP).
I stället för att prata om att frihandel på ett teoretiskt plan alltid är bra, borde Olle Schmidt (FP) släppa (10/4) sin von oben attityd och lyssna på sina afrikanska kollegor och civilsamhället i de afrikanska länderna som år efter år försökt få EU att bli flexibla i förhandlingarna.

Ett första steg skulle vara att EU-parlamentet inte godkänner kommissionens nya EPA-deadline.

Schmidt beklagar sig över den von oben attityd som präglat EU:s relation till Afrika de senaste decennierna. För att sedan själv ta tolkningsföreträdet och vifta bort den oro som afrikanska politiker och organisationer uttrycker.

En oro för konsekvenserna av de frihandelsavtal som håller på att förhandlas fram mellan EU och afrikanska länder (EPA).

Schmidt är själv övertygad om att frihandel är den enda vägen ur fattigdom för Afrika. Handel är i många fall positivt och nödvändigt för utveckling. Det betyder inte att frihandelsavtal mellan EU och ett afrikanskt land är positivt för båda parter.

EPA-avtalen som innebär en snabb liberalisering av de afrikanska marknaderna och där EU vill få igenom regler som gynnar europeiska företag, kan få stora konsekvenser.

Om den ska kunna leda till positiv utveckling måste afrikanska länder få utrymme att forma sin egen utvecklingspolitik. EPA-förhandlingarna går i motsatt riktning mot mindre självbestämmande för afrikanska stater.

Det finns gott om exempel på hur fel det slagit mot lokal produktion när en snabb liberalisering genomförts i fattiga länder. De strukturanpassningsprogram som många länder fick genomgå för att få lån av Världsbanken och IMF på 1980- och 90-talen innebar en liknande politik som EU nu vill få igenom via EPA.

Ta bort tullar och minska statligt stöd till lokal produktion. Effekterna blev att lokal industri slogs ut på många håll och länder som tidigare var självförsörjande och exportörer av mat blev i stället importörer och sårbara för stigande matpriser på världsmarknaden.

Så vad är lösningen? Handel är viktigt för länders utveckling. Men för att handel mellan parter som har helt olika utvecklingsnivå och konkurrenskraft ska fungera måste handelsreglerna vara utformade så att den svagare parten har möjligheter att skydda känsliga delar av marknaden.

I förra veckan antog den belgiska senaten en resolution om att EU bör bli flexiblare i EPA-förhandlingarna. De lyfte fram att EU-kommissionen verkat tappa det utvecklingsfokus, som ska vara en av grundbultarna i avtalen, och ifrågasatte varför EU slår undan fötterna på länder som vi säger oss vilja stödja.

Sveriges riksdag och EU-parlamentet har sagt att inga politikområden ska motverka utvecklingspolitiken. EU:s och därmed Sveriges handelspolitik går nu stick i stäv med de egna utvecklingsmålen.

Svenska och europeiska politiker bör därför tänka om och tillsammans med de afrikanska länderna skapa utvecklingsfrämjande handelsavtal i ett verkligt partnerskap.

Marja Wolpher, temahandläggare, Afrikagrupperna

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider